44 phụ âm tiếng Thái Lan

Từ hôm nay chúng ta cùng học tiếng Thái qua các bài viết mình sưu tầm nhé. Bài đầu tiên xin giới thiệu 44 phụ âm tiếng Thái có clip phát âm.

Video clips

Cách đọc Phụ âm

ก : Co cầy

: Cho chan

: To bạtạ

: Khỏ khầy

: Khỏ khầy

ฐ : Thỏxảnhthản

: Khỏ khuật

: So sáng

: Thonang bun thô

ค : Kho khoai

ซ : Xo xôo’

:Thophúthâu

: Kho khoon

: So cạsơ

: No nên

ฆ : Kho raakhăng

ญ : Do dĩng

ด : Đođệc

: Ngo ngu

ฎ : Đosá đa

: To tàu

: Thỏthủng

: Pho phan

ศ : Xỏ xả la

: Thotháhản

 ฟ : Pho phăn  ษ : Xỏlưxỉ
 ธ : ThoThôông   : Pho xẳmpâu

 ส : Xỏ xửa

: No nủ

: Mo má

: Hỏhịp

: Bo bâymái

ย : Do dắc

: Lo chụ la

ป : Po pra

: Ro rưa

: O àng

: Phỏphưưng

  : Lo ling  ฮ : Ho nốôc huu

: Phỏphả

ว : Wo Woẻn  

Mời các bạn theo dõi bài tiếp theo là 32 Nguyên âm tiếng Thái

Sưu tầm

Bài khác

Bài viết mới