Chữ viết tắt

Giải nghĩa các chữ viết tắt, các ký hiệu, ngôn ngữ teen thời @

V.I.P nghĩa là gì

Bạn chắc chắn đã gặp rất nhiều biển hiệu, logo, name card có chữ VIP (có thể đọc là víp) nhưng bạn đã biết V.I.P viết tắt của từ gì và nghĩa thực sự là gì chưa?

RIP hay R.I.P nghĩa là gì?

Trong các comment, bình luận thường xuất hiện từ RIP hoặc R.I.P, nhưng nó nghĩa là gì thì mời bạn xem giải thích sau:

AHBP nghĩa là gì?

Gần đây trên các diễn đàn, Facebook thường xuất hiện từ AHBP và rất nhiều người thắc mắc rằng AHBP nghĩa là gì? Xin mời bạn xem ý nghĩa sau:

PS hoặc PPS cuối mỗi thư ý nghĩa là gì?

Nhiều bạn thắc mắc hỏi rằng cuối thư người ta hay để chữ P/S, PS hoặc PPS nhưng không biết là viết tắt của câu nào và ý nghĩa đúng của nó là gì?