Những thành ngữ đắt giá của động từ Have

Have là một động từ cơ bản, phổ biến. Tuy nhiên, hãy khiến người khác ấn tượng về diễn đạt của bạn qua các thành ngữ từ chính động từ đơn giản này.


Sử dụng thành ngữ một cách chính xác sẽ gây ấn tượng với người nghe, cho thấy khả năng tiếng Anh của bạn vượt ra ngoài những quyển sách giao tiếp thông thường. 
 

Have a sweet tooth

 
Have a sweet tooth không phải là "chiếc răng có vị ngọt". Thành ngữ này có nghĩa "like eating sweet foods, especially sweets and chocolate".
 

Have a heart of gold

 
Đừng dịch have a heart of gold là người có quả tim bằng vàng. Thành ngữ này được diễn giải là " to be very kind and generous".
 

Have a good head on one’s shoulder

 
Tất nhiên mọi người đều "have a good head on one’s shoulder" - có một cái đầu khỏe mạnh ở trên vai. Tuy nhiên, nghĩa của thành ngữ này lại là "be sensible, intelligent".
 

Have (get) one’s hands full

 
Have (get) one’s hands full không phải là có hai bàn tay đựng đầy cái gì đó. Thành ngữ này có nghĩa "be very busy".
 

Theo Vnexpress

Bài khác

Bài viết mới