Bài học về sự sáng tạo: Phá vỡ bầu hồ lô

Có người biết gìn giữ cái đã có, từ sáng đến tối khư khư ôm ấp những món đồ xưa cũ, ngắm nghía thưởng thức; lại có người dám phá vỡ truyền thống, sáng tạo ra nhiều điều mới lạ.

Có hai người đồng thời mua hai bầu hồ lô chạm trổ hoa văn, sau khi trở về nhà, một người trưng bầu hồ lô trong tủ rượu; có bạn bè đến, người ấy thích thú giới thiệu bầu hồ lô này. Còn người thứ hai trở về nhà không lâu sau thì làm vỡ bầu hồ lô, người trước nghe thấy lấy làm tiếc nuối vô cùng. 
 
Hai năm sau, người trước đến thăm nhà người thứ hai, kinh ngạc khi thấy hai bên tường treo đầy hồ lô có hoa văn đủ kiểu, đẹp vô cùng, tinh tế sắc sảo hơn hồ lô của mình nhiều. 
 
Sau khi nghiên cứu cách chạm trổ hoa văn của nó, tôi đập vỡ hồ lô lấy hạt ra, trồng hồ lô đầy giá, dùng hiểu biết cải tiến có được, chạm trổ nhiều hồ lô như thế này. Người thứ hai nói. 

Bài khác

Bài viết mới