PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì?

PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là các học vị ở các nước sử dụng tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem chúng là viết tắt của những chữ gì và ý nghĩa.


1. PhD


PhD là từ viết tắt của cụm từ Doctor of physolophy (tiến sĩ triết học), sau này được dùng để chỉ danh từ chung "Tiến sĩ".
 

2. BA


BA là từ viết tắt của Bachelor of Arts (Cử nhân văn chương/xã hội) 
 

3. BSc


BSc (hoặc BS) là dạng viết tắt của Bachelor of Science (Cử nhân khoa học tự nhiên) 
 

4. MA


MA là viết tắt của cụm từ Master of Arts (Thạc sĩ văn chương/xã hội) 
 

5. MS


MS (hoặc MSc) là từ viết tắt của Master of Science (Thạc sĩ khoa học tự nhiên)
 

6. MD


MD với tên gọi đầy đủ trong tiếng anh là A medical doctor/ physician (Bác sĩ y khoa)

Tổng hợp

Tags: Chữ viết tắt     Thuật ngữ     PhD     MD     MA     MS     BA     BSc    

Bài khác

Bài viết mới