Đời người có 3 không nói, 3 không làm và 3 không chơi

Muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải biết đối nhân xử thế khôn ngoan, không bao giờ phạm vào 3 HẠI sau đây.

5 lý do tại sao bạn cần bắt đầu học hỏi từ những sai lầm

Mỗi nỗ lực không thành công giúp bạn có được kinh nghiệm quý báu và những sai lầm thậm chí còn có giá trị hơn các thành tựu.