16 câu nói nổi tiếng về lòng trung thực

Trung thực là 'chương đầu tiên' trong cuốn sách về sự khôn ngoan - Thomas Jefferson