Một số câu giao tiếp tiếng Pháp thông dụng

Dưới đây là một số câu tiếng Pháp thường gặp trong hội thoại thông dụng với người bạn đã biết.