Tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ kì diệu

Tiếng Pháp vẫn thường được ví như tiếng nói của tình yêu, vì khi phát âm nghe rất êm tai và dễ chịu.