Những lời nói cho thấy miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ

Hầu như chúng ta luôn sống trong ánh mắt của người khác, và chính chúng ta cũng là người đi reo rắc ánh mắt lên cuộc sống của người khác. Chúng ta phán xét, chỉ trích người khác, và có khi chính chúng ta cũng bị chỉ trích, phán xét. Hi vọng rằng sau bài viết này, mỗi người sẽ có sự thấu hiểu và bao dung hơn với người khác, cũng như với chính mình.