Phụ nữ càng dễ nổi nóng càng là người phụ nự tuyệt vời

Giống như một ly rượu mạnh, mãnh liệt và khó quên, những người phụ nữ hay nổi giận quan tâm tới gia đình nhiều hơn và là người vợ tuyệt vời hơn.