Thành ngữ Việt Nam trong tiếng Anh

"Birds of a feather flock together" tương đương với thành ngữ "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" của Việt Nam.

 

Có chí làm quan, có gan làm giàu

Một nghề thì sống, đống nghề thì chết

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Sai một ly, đi một dặm

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Nhập gia tùy tục

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

Một nghề thì sống, đống nghề thì chết

Theo VnExpress

Bài khác

Bài viết mới