Các khái niệm cơ bản cho người mới học tiếng Trung

Trong bài này, các bạn sẽ biết được một số khái niệm cơ bản về các âm tiết và cách phát âm tiếng Trung.